Những chướng ngại khi Hành Thiền | Thầy Thích Pháp An |Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T Phap An

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật tại Giảng Đường Thiền Viện Vạn Hạnh hằng tuần từ 8g30 sau thời Hướng dẩn Thiền, Thầy Thích Pháp An giảng về Những chướng ngại khi Hành Thiền

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*