Làm một người Cư Sĩ lý tưởng | Thầy Thích Pháp An | Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật

Thầy-Phap-An

Thiền Viện Vạn Hạnh Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật, Thầy Thích Pháp An nói chuyện về các tiêu chuẩn để Làm một người Cư Sĩ lý tưởng nhằm có thể làm tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*