10 Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền | Thầy Thích Pháp An

An cư Kiết hạ

Sau thời khóa Hướng Dẫn Thiền và Tụng Kinh, buổi giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần hân hạnh được Thầy Thích Pháp An giàng vê 10 Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*