Thiền Định và Thiền Tuệ | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

Thiền định Thiền Tuệ

TT. Thích Tâm Hạnh , trở về Thiền Viện sau thời gian Phật sự , trong thời khóa Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh đã giảng về Thiền Định và Thiền Tuệ, giúp thiền sinh có hướng tu tập thiết thực và lợi ích.
Trong phần hướng dẫn thiền sinh mới, TT. chi tiết các bước cơ bản tu tập ; từ điều hòa Thân, điều hòa hơi thở, điều hòa Tâm và sơ lược thiền quán đề mục …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*