Chánh Niệm trong đời sống hằng ngày | Thầy Thích Ân Truyền | Khóa tu Bát Quan Trai

T-An-Truyen

Trong buổi Giảng Pháp sáng Chủ Nhật, khóa tu Bát Quan Trai, Thầy Thích Ân Truyền giảng về Chánh Niệm trong đời sống hằng ngày

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*