Sống với tâm từ | ĐĐ. Thích Ân Truyền | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

mai-chua thiền viện

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, ĐĐ. Thích Ân Truyền giảng đề tài Sống với tâm từ, bằng những hình ảnh, câu chuyện minh họa về tâm từ, nêu lên những phẩm tính tốt đẹp khi thực hiện tâm từ trong đời sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*