Lộ trình tu tập Thiền | TT. Thích Tâm Đức | Hướng Dẩn Thiền sáng Chủ Nhật

Huong dan thien

Trong buổi Hướng Dẩn Thiền sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, sau khi thực tập Thiền Hành TT. Thích Tâm Đức giảng về Lộ trình tu tập Thiền trước khi bước vào thực tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*