Tu tập trong mùa An cư Kiết hạ | TT. Thích Phước Đạt | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời Hướng dẩn Thiền, trong buổi Giảng Pháp sáng Chủ Nhật TT. Thích Phước Đạt nhân mùa An Cư đã giảng về Tu tập trong mùa An cư Kiết hạ..

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*