Lý do Đức Phật trở thành thần linh trong Phật Giáo Đại Thừa |TT. Thích Tâm Đức

TT-Tam-Duc

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật sau thời Hướng Dẫn Thiền trong thời giảng pháp TT. Thích Tâm Đức giảng đề tài Lý do Đức Phật trở thành thần linh trong Phật Giào Đại Thừa, đây cũng là một nguyên nhân để Phật giáo Nguyên Thủy phát triển thành Phật giáo Đại Thừa, từ một vị Phật mà trở thành có rất nhiều Phật và Bồ Tát, cũng như làm rõ ý nghĩa của Phẩm Tùng Địa dõng xuất trong kinh Pháp Hoa

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*