Hành trì giúp tăng trưởng Thiện Pháp | Thầy Thích Pháp An

Hanh-tri-thien-phap

Thầy Thích Pháp An | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật TV Vạn Hạnh giảng về việc Hành trì giúp tăng trưởng Thiện Pháp trích trong Trung Bộ Kinh, Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*