Sống theo lời Phật dạy | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

song-theo-loi-phat

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Tâm Minh giảng về Sống theo lời Phật dạy

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*