Văn Hóa Phật Giáo trong ngày Rằm tháng 10 Tết Hạ Nguyên |TT. Thích Phước Đạt

TT. Thích Phước Đạt

Ngày Rằm tháng 10 được xem như Tết Hạ Nguyên trong Văn Hóa Dân Gian, trong đó đối với Phật giáo cũng có Văn Hóa Phật Giáo trong ngày này, giúp người Phật tử hiểu rõ ý nghĩa Phật giáo để ngày Lễ được thiêng liêng hạnh phúc hơn. Bài Pháp được TT. Thích Phước Đạt giảng để trang bị thêm cho chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa và văn hóa đối với ngày này…
Đặc biệt trong tinh thần Văn Hóa Phật giáo của ngày Rằm tháng 10 này, TT cũng giảng thêm về ý nghĩa câu “Cha ăn mặn, con khát nước” để nhắc nhở chúng ta về bổn phận của người lớn đối với con cái và con cái đối với cha me . ông bà, tổ tiên…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*