Triết lý về Pháp trong Đạo Phật | Thích Tâm Hạnh

Triet-Ly-Phap

Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh TT Thích Tâm Hạnh giảng về Triết lý về Pháp trong Đạo Phật với phần Pháp khởi nguyên của thế giới trích trong Kinh Khởi thế nhân bổn ,Trường Bộ Kinh nội dung phản bác lại chủ trương cho rằng người Bà La Môn là giai cấp thượng đẳng, giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, hạ tiện

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*