Sự liên hệ Thiền và Giới Luật | Thầy Thích Đồng Thành | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thích Đồng Thành

Sau thời khóa hành Thiền từ 7g, Thầy Thích Đồng Thành đã giảng về Sự liên hệ Thiền và Giới Luật lúc 8g30 tại giảng đường Thiền Viện Vạn Hạnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*