Học đạo quý Vô Tâm | Thầy Nguyên Định | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thích Nguyên Định

Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẩn Thiền từ 7g, Thầy Nguyên Định trong Giảng Pháp sáng Chủ Nhật đã giảng về Học đạo quý Vô Tâm Gồm 2 phần
– Tại sao Học đạo quý vô tâm
– 3 tầng nhận thức với Núi không phải là núi, sông không phải là sông

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*