Các loại Nghiệp | Cố HT. Thích Minh Châu giảng Trung Bộ Kinh |

song-theo-loi-phat

Các loại Nghiệp do Cố HT. Thích Minh Châu giảng trong buổi giảng về Trung Bộ Kinh số 57 – Hạnh con chó – Kukkuravatika năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*