Tâm thành cúng Phật | Thầy Thích Nguyên Định | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thầy Nguyên Định

Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khóa Hướng dẩn Thiền Thầy Thích Nguyên Định trong buổi Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần đã nói chuyện đề tài Tâm thành cúng Phật nhằm củng cố thêm niềm tin với các pháp cúng dường

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*