Kinh Vô Úy Vương Tử | Trung Bộ Kinh 58 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng

KInh Vô Úy Vương Tử

Cố HT. Thích Minh Châu giảng Kinh Vô Úy Vương Tử trong Trung Bộ Kinh 58 Thiền Viện Vạn Hạnh năm xưa
KInh về việc Đức Phật trả lời câu hỏi của Vô Úy Vương Tử (Abhaya), chất vấn Đức Phật về việc Đức Phật có nói câu nào mà người ta không ưa thích không , Câu trả lời của Đức Phật chứng tỏ sự toàn trí, khéo biết pháp giới , vì lòng thương tưởng hữu tình nên sẽ trả lời ngay đúng mục đích bất cứ câu hỏi nào dù đã được suy nghĩ soạn sẵn vời dộng cơ không chân chính …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*