Lõi cây | HT. Thích Tâm Đức | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

HT Tam Duc Loi cay

HT. Thích Tâm Đức trong buổi Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh đã giảng về Lõi cây , lấy ý từ bài kinh Ví dụ Lõi cây trong Trung Bộ kinh liên hệ đến sự tu tập

Cố HT. Minh Châu giảng bài kinh Ví dụ lõi cây năm xưa https://thienvienvanhanh.com/029-dai-kinh-vi-du-loi-cay-ht-thich-minh-chau-vien-chu-khai-sang-thien-vien-van-hanh/

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*