Kinh Tế Đạo Đức của người Phật Tử |TT. Thích Tâm Chơn | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thich Tâm Chơn

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Chơn đã giảng về Kinh Tế Đạo Đức của người Phật Tử hay là Thánh Đạo cho người Cư sĩ tại gia trong kinh Tăng Chí

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*