Kinh Giáo giới La Hầu La | Trung Bộ Kinh 61 | Cố HT. Thích Minh Châu

2905-sinh-hoat-lai

Kinh Giáo Giới La Hầu La trong Trung Bộ Kinh 61 do Cố HT. Thích Minh Châu giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh năm xưa Đây là Kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Am Bà La trong Trung Bộ kinh số 61, nội dung Phật khuyến cáo chú tiểu Rahula là con trai ngài về những nguy hại của sự nói dối và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thường xuyên tư duy về những hành động của mình

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*