Làm chủ thân tâm Giải thoát Giác ngộ |Thầy Thích Đồng Thành | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thích Đồng Thành

Làm chủ thân tâm Giải thoát Giác ngộ ,Thầy Thích Đồng Thành, Giảng Pháp sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*