Tiểu kinh Malunkya | Trung Bộ Kinh 62 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng

trung bo kinh

Tiểu kinh Malunkya trong Trung Bộ Kinh 62 do Cố HT. Thích Minh Châu giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Kinh nói về Tôn giả Malunkya hỏi Đức Phật về các vấn đề siêu hình: Thế giới này thưòng hay vô thường, hữu biên hay vô biên, thân và mạng là một hay khác, và Như Lai tồn tại hay không tồn tại.
Đây cũng được xem là bài kinh quan trọng nói lên thái độ của đạo Phật đối với các vấn đề siêu hình, trừu tượng, không có thiết thực với cuộc sống hiện tại

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*