Niệm Chư Thiên | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh

Niệm Chư Thiên

Thiền Viện Vạn Hạnh giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần, TT. Thích Tâm Minh giảng về Niệm Chư Thiên

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*