Thấy rõ khổ đau |Thầy Thích Đồng Thành | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thích Đồng Thành

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , Thầy Đồng Thành giảng tiếp về Hành trình tu tập với việc Thấy rõ khổ đau theo Tiểu kinh Khổ Uẩn trong Trung Bộ kinh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*