Kinh Bhaddali | Trung Bộ Kinh 65 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng

An cư Kiết hạ

Cố HT. Thích Minh Châu đã giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh năm xưa bài kinh Bhaddali, Trung Bộ kinh số 65
Kinh nói về việc Đức Phật quở trách Tỳ kheo Bhaddali do không tuân theo học giới trong việc ăn uống,, muốn sống độc cư và giải đáp câu hỏi tại sao xưa ít học giới mà nhiều người ngộ nhập chánh trí , hiện nay nhiều học giới mà ít người ngộ nhập…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*