Kinh Hữu Học | Trung Bộ Kinh 53 | Cố HT. Thích Minh Châu

Thien Vien-Van-Hanh

Trung Bộ Kinh 53 Kinh Hũu Học do Cố HT. Thích Minh Châu đã giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh Đức Phật bảo A nan dạy về các Pháp tu của một bậc Hữu học trong dịp khánh thành ngôi giảng đường tại Kapilavastu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*