Trí Tuệ là tôn quý nhất | Thầy Thích Linh Trí | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

Thầy Thích Linh Trí

Thiền Viện Vạn Hạnh buổi giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần được Thầy Thích Linh Trí giảng về Trí Tuệ là tôn quý nhất hay Duy Tuệ Thị Nghiệp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*