An Trú Không | HT. Thích Tâm Đức |Giảng pháp sáng Chủ Nhật

An trú không

Thiền Viện Vạn Hạnh buổi giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần được HT TS. Thích tâm Đức giảng về An Trú Không. Nội dung trích từ Kinh Tiểu không trong Trung Bộ Kinh thuộc kinh tạng Pali được xem như gần với lời dạy của Đức Phật và được Phật giáo Đại thừa phát triển Tánh Không, Bát nhã …
Nội dung bài kinh là Đức Phật trả lời câu hỏi của Tôn giả A nan ý nghĩa của câu “Ta nhờ An trú không nên an trú rất nhiều”
… Cứ mỗi lần chứng đạt bậc thiền cao hơn hành giả ban đầu hân hoan sau nhàm chán . Ngay cả khi diệt trừ các lậu hoặc sau cùng vị ấy cũng buông xả với trí tuệ, an trú tánh không, và có một chướng ngại sau cùng có thật ngay đây, đó là cái thân duyên sanh này!

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*