Kinh Bát Thành | Trung Bộ Kinh 52 | Cố HT. Thích Minh Châu

thien vien van hanh

Trung Bộ Kinh 52 | Kinh Bát Thành do Cố HT. Thích Minh Châu đã giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Kinh do Tôn giả A Nan giảng cho Cư Sĩ Dasama tại Bát Thành Atthaka về pháp môn độc nhất giúp giải thoát và đoạn trừ lậu hoặc . Đó là lần lượt an trú vào Tứ Thiền, Tứ Vô lượng Tâm và Ba thiền vô sắc giới và cũng tuệ tri đó là pháp hữu vi, do suy tư tác thành nên cũng vô thường hoại diệt, nhờ vậy có thể chứng quả và Bất lai

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*