Cảm Thọ|Tiểu Kinh Phương Quảng | Trung Bộ Kinh 44 | Cố HT. Thích Minh Châu

Dai-le-Phat-dan-2022

TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG (Cḷavedalla Sutta)
Duyên khởi:
Nam cư sĩ Visakha đến hỏi Tỷ-kheo-ni Dhammadinna một số vấn đề về chánh pháp. Tỷ-kheo-ni trả lời với bài kinh này.
Chánh kinh:
Cuộc đàm luận giữa Tỷ-kheo-ni Dhammadinna với nam cư sĩ Visakha tiếp tục về các ý nghĩa của
Các cảm thọ và các tuỳ miên và các pháp tương đương.
Sau đóCư sĩ Visakha đi đến Thế Tôn và thuật lại các câu trả lời của Tỷ-kheo-ni Dhammadinna, và Thế Tôn tán thán Tỷ-kheo-ni là bậc hiền trí.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*