Lời Phật dạy về Khổ và Diệt Khổ | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thien vien Van Hanh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Minh Lời Phật dạy về Khổ và Diệt Khổ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*