002 Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc|Trung Bộ Kinh | HT. Thích Minh Châu

thienvien Van Hanh

Sưu tầm và đăng lại những bài giảng pháp của cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu đã từng giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Các bài giảng sắp xếp theo thứ tự của kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ sẽ lần lượt được phát hành hằng tuần
Đây là bài kinh số 2 trong Trung Bộ Kinh: Nhất Thiết Lậu Hoặc – Tất cả lậu hoặc, giảng về những phương pháp chế ngự và từ bỏ những lậu hoặc (lậu là lọt, hoặc là mê lầm) gồm dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là những phiền não nhiễm ô trói buộc con người vào luân hồi sanh tử…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*