011 Tiểu Kinh Sư Tử Hống | Trung Bộ Kinh |Cố HT. Thích Minh Châu

chuyen-phap-luan

Tiểu Kinh Sư Tử Hống Kinh 11 Trung Bộ Kinh là lời tuyên bố của Đức Phật . chỉ trong giáo pháp Ngài mới có thể tìm thấy 4 cấp Thánh chúng và sự khác biệt như là tiếng rống của con sư tử phủ nhận tất cả kiến chấp về bản ngã đối với ngoại đạo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*