010 Kinh Niệm Xứ (tiếp)|Trung Bộ Kinh |Cố HT. Thích Minh Châu

thien-vien-van-hanh

Giảng tiếp Kinh Niệm Xứ, phần quán Thọ, Tâm, Pháp, những đề mục trong Tứ Niệm Xứ Thân Thọ Tâm Pháp., là con đường độc nhất đưa đến chứng ngộ, giải thoát, Niết bàn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*