010 Kinh Niệm Xứ |Trung Bộ Kinh|Cố HT. Thích Minh Châu

Kinh Potaliya

Kinh Niệm Xứ trong Trung Bộ Kinh là một trong những bài kinh quan trọng và đầy đủ nhất của Đức Phật dạy về thục hành Thiền , được xem là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh niết bàn. Niệm xứ bao gồm 4 đề mục tỉnh giác chánh niệm, Tứ Niệm Xứ : Thần , Thọ , Tâm, Pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*