Đạo lý Duyên khởi trong cuộc sống | TT. Thích Tâm Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

TTamHanh-Duyen-khoi

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời gian nghỉ Lễ Phật Đản đã bắt đầu lại với khóa hướng dẫn Thiền, sau đó TT. Thích Tâm Hạnh giảng đề tài Đạo lý Duyên Khởi trong cuộc sống:
Cái này có cái kia có,
Cái này không cái kia không
Cái này sanh cái kia sanh
Cái này diệt cái kia diệt
Các thắc mắc cuối giờ bao gồm :
Có thời mạt pháp hay không,?
Giáo lý nào là chỉ có trong đạo Phật và là chân lý của giác ngộ giải thoát?
Ngũ uẩn giai không là gì ?
Như thế nào là nắm bắt chánh pháp như bắt rắn cho đúng ?

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*