T. Tâm Hạnh | Pháp còn phải bỏ nói gì phi pháp

phap-con-phai-bo-noi-gi-phi-phap

Giảng sư T Tâm Hạnh giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh nói  về sự thống nhất tư tưởng trong kinh Nikaya PG Nguyên Thủy và kinh điển của PG Đại thừa. Như ý nghĩa Pháp còn phải bỏ nói gì phi pháp trong kinh Xà dụ và kinh Kim Cang. Giảng sư còn đề cập đến quan điểm Phật giáo về các vấn đề  truyền thống dân gian…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*