Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp|Phẩm Rohitassa

T Tam Hanh

Thầy Thích Tâm Hạnh giảng Phẩm Rohitassa trong Chương 4 Pháp Tăng Chi Bộ Kinh Q 1, tại Thiền Viện Vạn Hạnh, các chiều thứ Bảy từ 2g

Bấm vào để nghe trực tiếp

V. PHẨM ROHITASSA

Kinh 41: Định (Phần 1) 

Kinh 41: Định (Phần 2)

Kinh 42+43+44 : Các Câu Hỏi , Sự Phẩn Nộ (Phần 1)

Kinh 42+43+44: Các Câu Hỏi , Sự Phẩn Nộ (Phần 2)

Kinh 45+47+48- Rohitassa, Rất xa xăm,Visakha (Phần 1)

Kinh 45+47+48- (Phần 2)

 

VI PHẨM NGUỒN SANH PHƯỚC

Kinh 51+52 : Nguồn sanh phước với cư sĩ (Phần 1)

Kinh 51+52: Nguồn sanh phước với cư sĩ (Phần 2)

 

 

 

 

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*