T. Tâm Hạnh|Sự khác nhau Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa

su-khac-nhau-nguyen-thuy-dai-thua2

Nối tiếp các bài giảng về Lịch sử phát triển của Phật giáo từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa Giảng sư Thích Tâm Hạnh tiếp tục trình bày Sự khác nhau Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa nêu rõ sự thống nhất trên tư tưởng Phật giáo nhưng  vẫn có sự sai biệt khác nhau giữa 2 truyền thống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*