Tăng Chi Bộ Kinh 151-154|Phẩm Diệu Pháp|Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh-151 154

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh do TT. Thích Tâm Hạnh thuyết giảng
Chương 5 Pháp Phẩm Diệu Pháp
Kinh 151:Quyết định tánh về Diệu Pháp (1)
Kinh 152:Quyết định tánh về Diệu Pháp (2)
Kinh 153:Quyết định tánh về Diệu Pháp (3)
Kinh 154: Diệu Pháp hỗn loạn
Nói về cách nghe Pháp và thực hành đúng pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*