Tăng Chi Bộ Kinh 155-156 Diệu pháp hỗn loạn|

TangChi-kinh-155

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Tăng Chi Bộ Kinh 155-156 Diệu pháp hỗn loạn Chương 5 Pháp, Phẩm 16 Diệu Pháp TT. Thích Tâm Hạnh
Nói về cách nghe pháp đúng và không đúng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*