Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 122: SÓNG BIỂN

kinh-122-song-bien2

T. Tâm Hạnh giảng tiếp Kinh 122 về 4 sự Sợ Hãi của người đi xuống nước: Sợ hãi về sóng, về cá sấu, về nước xoáy và về cá dữ đang chờ đợi người đi xuống nước. Đây là một sự so sánh của người xuất gia, từ bỏ gia đình có 4 sự sợ hãi đang chờ đợi… Đó là 4 sợ hãi: Sóng chỉ cho phẫn nộ, cá sấu là tham, nước xoáy là 5 dục, cá dữ là nữ sắc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*