Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 121 Tự Trách

Kinh 121 Tự Trách

Thiền Viện Vạn Hạnh Chiều thứ Bảy T. Tâm Hạnh tiếp tục giảng Kinh Tăng Chi Bộ Chương Bốn Pháp, Phẩm Sợ Hãi kinh 121 Tự Trách.
Có 4 loại sợ hãi, sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt và sợ hãi ác thú…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*