Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 5 Pháp| Phẩm 1 Sức mạnh Hữu Học|TT. Thích Tâm Hạnh

TangChi-kinh-Suc-manh-huu-hoc

Thiền Viện Vạn Hạnh 2 g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Bắt đầu chương Chương 5 Pháp tập hợp các bài kinh có liên quan tới pháp số 5 như 5 căn, 5 lực…
Phẩm 1 Sức mạnh Hữu Học , Kinh 1 Tóm lược 5 sức mạnh của bậc hữu học: Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*