Hướng dẫn thiền- Quán sát bản chất sự vật | TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-BanChatSuVat

Thiền Viện Vạn Hạnh 7g sáng Chủ Nhật hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh Hướng dẫn thiền với cách Quán sát bản chất sự vật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*