Ý Nghĩa Phương Tiện |TT. Thích Tâm Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

y-nghia-phuong-tien

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khoá hướng dẫn Thiền , TT. Thích Tâm Hạnh giảng đề tài Ý Nghĩa Phương Tiện Trong Phật Giáo.
Chúng ta thường nhầm lẫn phương tiện và cứu cánh, vì cứu cánh giải thoát trong đạo Phật vượt ra ngoài ngôn thuyết, luận lý thường không thể giải thích nên trong 45 năm thuyết pháp đức Phật cũng đã sử dụng nhiều phương tiện để khai mở cho cứu cánh giải thoát Niết Bàn . Và chúng ta hiện nay cũng chỉ tranh luận về phương tiện, phương tiện nào đúng phương tiện nào sai chứ không đưa đến cứu cánh giải thoát…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*