Kinh 271| Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp| Phẩm Tham |TT. Thích Tâm Hạnh

Tam-Hanh-Kinh-271

Thiền Viện Vạn Hạnh 2 g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Phẩm cuối cùng của Chương 4 pháp Phẩm Tham
Kinh 271 Tham
Để thắng tri Tham có 4 pháp cần phải tu tập…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*