Các yếu tố cần thiết của người tu Tịnh Độ | Thầy T. Nguyên Định | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T-Nguyen-Dinh-Yeu to A Di Da

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , sau thời khóa Hướng dẫn thiền, Thầy Thích Nguyên Định đã giảng về Các yếu tố cần thiết của người tu Tịnh Độ: – Xác định niềm tin – Lập nguyện kiên cố – Thực hành chuyên sâu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*