Tăng Chi Bộ Kinh 107-110 Khu rừng | Phẩm XI An ổn trú Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

Tam-Hanh-TangChi-kinh-110

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An ổn trú
Kinh 107: Giới
Kinh 108: Vô Học
Kinh 109: Người bốn phương
Kinh 110: Khu rừng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*